Általános Iskola És Középiskola

Gyakorlatias és motiváló tanulás

Fejlessze tovább diákjai társadalmi-érzelmi készségeit aktív tanulási módszertanokkal, hogy sikeresen helytálljanak a 21. század munkaerőpiacán!

A DreamShaper egy online, projekt alapú tanulást támogató eszköz, amely segíti a diákokat az órán kapott tananyagok projekt alapú feldolgozásában. Lépésről lépésre vezeti végig őket a didaktikus tartalmakon, így nem csak  motiváltabbak, hanem önállóbbak is lesznek.

A diákok laptopjaikon, mobiltelefonjaikon keresztül, aktívan sajátíthatják el a tananyagot egy történelmi, tudományos témakör kutatása, egy karrier témájú projekt, vagy akár a  fenntarthatóság témakörét megcélzó projekt keretein belül. 

Személyes és távoktatás során is alkalmazható bármelyik tantárgy esetében

Fokozza a diákok autonómiáját, motivációját és képességeik fejlesztését

Támogatja a tanárok munkáját és újítást hoz a pedagógiai módszerek közé

A keretrendszer 4 típusú projekt kivitelezéséhez nyújt segítséget, amelyek alkalmazhatóak tantárgyközi, terület-specifikus vagy személyes fejlesztési, szakmai tanácsadási projektek estében is.

Vállalkozói projekt

 • A diákok kitalálnak egy üzleti ötletet, tanáraikkal való egyeztetések során
 • Üzleti tervet készítenek, majd tanulmányozzák ötletük életképességét és fenntarthatóságát
 • Interjúkat szerveznek a célközönséggel, érintett csoportokkal
 • Prototípust terveznek, hogy megnézzék, hogyan is működne a való életben projektjük
 • Végül részletes marketing, operatív és pénzügyi tervet készítenek a tervezett vállalkozás elindításához

Közösségi projekt

 • A fenntartható fejlődési célok bemutatásával kezdődik a folyamat
 • A diákok kiválasztják a számukra legérdekesebb területet és megfogalmazzák a kiindulóproblémát
 • Elkezdődik az első körös vizsgálódás az előre definiált gyakorlatias feladatok alapján
 • Különböző kutatási, adatgyűjtési módszerek segítségével, mélyítik el tudásukat a témakörben
 • Tervezik, tesztelik, javítják megoldási javaslatukat amíg ideálisnak nem tartják projektjüket a kiindulóprobléma megválaszolására

Állampolgársági projekt

 • A diákok elkezdenek vizsgálódni a tanár által kijelölt témában;
 • Definiálnak egy kiinduló problémát, amely egybevág a kutatási témával és saját érdeklődési területükkel;
 • Gyakorlatias kutatási módszereken keresztül elmélyítik tudásukat a témakörben;
 • Tervezik, tesztelik az ötletüket addig, amíg egy életképes megoldást nem találnak a kiinduló problémára.

Kutatási projekt

 • A diákok a tanárok segítségével meghatározzák a kutatás területét 
 • A  kutatási kérdés megfogalmazásával folytatják, ami kijelöli a kutatás fő fókuszait
 • Ezután a különböző kutatási módszerek segítségével (esettanulmány, megfigyelés, interjú) elkészítik szakirodalmi elemzésüket, témafeltárásukat
 •  A kutatás minden lépése regisztrálásra kerül a rendszerben, melyet  a tanárok folyamatosan követhetnek, minden lépéshez hozzáadhatnak visszajelzéseket, értékeléseket
 • Végül megfogalmazzák a konklúziót és kiértékelik a kutatást. A folyamatot egy önértékeléssel zárják a diákok

Életpálya projekt

 • A diákok feltérképezik saját személyiségüket, érdeklődési területeiket, képességeiket (erősségek, fejlesztendő pontok)
 • Felfedezik mit is szeretnének elérni és megalkotják saját életút projektjüket
 • A munkaerőpiac és a vágyott szakma, hivatás, megismerése céljából, kutatni kezdenek – többek között kérdőív, interjú segítségével – hogy képesek legyenek közelebb kerülni kitűzött céljaikhoz
 • Fontos eszközökkel ismerkednek meg, a projekt során amelyek használata elengedhetetlen a munka világában (LinkedIn, önéletrajz – készítés, „personal branding”)
 • Végül önértékeléssel, céljaik megfogalmazásával és az oda vezető út ismertetésével zárják a projektet

Életpálya projekt

 • A diákok feltérképezik saját személyiségüket, érdeklődési területeiket, képességeiket;
 • Felfedezik mit is szeretnének igazán és megalkotják saját életút projektjüket;
 • Interjúkat készítenek, hogy tesközelből megismerjék, hogyan működik a felsőoktatás, illetve milyen szakmák elérhetőek a munkaerőpiacon
 • Fontos eszközökkel ismerkednek meg, amelyek használata elengedhetetlen a munka világában (LinkedIn, önéletrajz készítés, „ön-marketing”)

Ismerje meg partnereinket!

Automatikus projektportfólió generálása

A DreamShaper egy strukturált prezentációt állít össze az elkészített tartalmak alapján, amely lehetővé teszi a diákok számára az egész projektmunka egyszerű áttekintését, a tanárok számára pedig a folyamatok egyszerű utókövetését és az értékelést.

Hasznos és hatékony eszköz a tanárok számára is

A Dreamshaper lehetővé teszi a projektfolyamatok irányítását, utókövetését és értékelését akár a folyamat közben is. A diákok saját projektjéhez hozzáadhatóak kiegészítő tudásanyagok, újabb megoldandó kihívások vagy személyreszabott visszajelzések.

Folyamatos támogatás a DreamShaper pedagógiai csapatától

Minden tanárnak kezdeti képzést szervezünk a DreamShaper csapatával, továbbá hozzáférést biztosítunk az útmutató, segítő anyagokhoz, amelyek nélkülözhetetlenek az eszköz egyszerű és gördülékeny bevezetéséhez. A következő támogatások érhetőek el:

 • Alkalmazási javaslatok a különféle tantárgyak, szakmák keretében kifejlesztett projektek gyakorlati példáival;
 • Értékelési mátrixok, a projektek kritériumainak típusára és súlyozására vonatkozóan;
 • Oktatóprogramok, külön pedagógiai magyarázattal;
 • Hatékony kommunikációs csatornákat hozunk létre a gyors válaszadás érdekében (pl. whatsapp csoport) ahol 24/7-ben tehetik fel kérdéseiket.

Fedezze fel, hogyan segítheti a DreamShaper az Ön iskoláját is!