DreamShaper je spletno orodje za učenje na podlagi projektov, ki učence vodi skozi konkretne in zanimive učne dejavnosti. Pri izdelavi projektov, povezanih z učnimi predmeti, se učenci učijo samostojno z vso podporo in vodenjem učiteljev.

Pregleden načrt za
učence

DreamShaper ponuja več metodologij izvajanja projektov z izzivi, dejavnostmi in vnaprej določeno izobraževalno vsebino, ki učencem omogočajo samostojno napredovanje pri delu.


Orodja za pomoč
učiteljem

Ko učitelji opredelijo teme in vrste projektov, s katerimi se bodo učenci seznanili, imajo na voljo vrsto orodij za spremljanje, usmerjanje in ocenjevanje dela svojih učencev.

Učenci postanejo bolj dejavni pri svojem učnem procesu

Metodologije aktivnega učenja učence spodbujajo k raziskovanju, načrtovanju in izdelavi rešitev na podlagi tem, ki jih predlaga učitelj, kar prispeva k njihovi večji odgovornosti za učni proces.

DreamShaper ponuja rešitve za srednje šole, gimnazije in poklicno izobraževanje. Odkrijte, kako lahko orodje pomaga vaši šoli!

DreamShaperju zaupa na tisoče zasebnih in javnih izobraževalnih ustanov v Evropi, Latinski Ameriki in Aziji.

Učitelji lažje spremljajo in vodijo projekte ter si tako optimizirajo svoj čas.

DreamShaper je bil zasnovan kot pomoč učiteljem pri uvajanju ali izboljšanju metod učenja na podlagi projektov v njihovih razredih z vrsto funkcij in pomožnih gradiv, ki vse skupaj močno poenostavijo.

Orodje učiteljem omogoča, da opredelijo in spremljajo delo svojih učencev ter delijo pedagoško podporno gradivo ter pisne ali video povratne informacije neposredno z učenci z namenom, da jim pomagajo pri asinhronem učenju.

Učencem pomaga razviti socialno-čustvene veščine, ki so ključnega pomena za njihov uspeh v 21. stoletju.

DreamShaper je prestal oceno študije učinka, ki jo je izvedla fundacija Lemann, ena najbolj uglednih institucij na svetu na področju izobraževanja, ki je potrdila razvoj socialno-čustvenih spretnosti pri učencih.

Orodje s spodbujanjem uvajanja metodologij aktivnega učenja med drugim pomaga pri razvoju veščin, kot so organiziranost, vodenje, načrtovanje, radovednost, kritično mišljenje ter ustvarjalnost.

Pridružite se več kot 500.000 učencem in 1.200 šolam, ki že uporabljajo DreamShaper.

Življenjski projekt. Za vašega otroka.

Z namenom pomagati mladim med 14. in 18. letom pri oblikovanju poti za doseganje sanj in poklicnih ciljev je DreamShaper predstavil orodje, ki jih vodi pri oblikovanju življenjskega načrta.

Življenjski projekt. Za vašega otroka.​

Z namenom pomagati mladim med 14. in 18. letom pri oblikovanju poti za doseganje sanj in poklicnih ciljev je DreamShaper predstavil orodje, ki jih vodi pri oblikovanju življenjskega načrta.