Middle and High School (ESLOVENO)

Praktično in motivacijsko učenje

Izvajanje aktivnih metodologij, ki motivirajo in spodbujajo razvoj socialno-čustvenih veščin, ki so ključnega pomena za uspeh učencev v 21. stoletju.

DreamShaper je spletno orodje za učenje na podlagi projektov, ki učencem nudi podporo pri razvijanju projektov, povezanih z njihovim poukom, ter jih vodi po posameznih korakih skozi metodologije dela in didaktične vsebine, ki jim nudijo samostojnost in motivacijo.

Učenci se prek računalnika ali pametnega telefona aktivno učijo pri oblikovanju raziskovalnih projektov na področju zgodovine ali znanosti in reševanju problemov na področju državljanstva ali celo interdisciplinarnih projektov ter poklicnih načrtov.

Uporablja se pri osebnih dejavnostih ali dejavnostih na daljavo v okviru katerega koli predmeta

Izboljša samostojnost, motivacijo in razvoj spretnosti učencev

Optimizira delo učitelja in podpira proces pedagoških inovacij

Orodje ponuja štiri vrste projektov, ki se lahko uporabljajo na več področjih: v interdisciplinarnih projektih ali posebnih področij, državljanskih in razvojnih projektih ali celo projektih poklicnega usmerjanja.

Podjetniški projekt

• Učenci razvijejo poslovno idejo, povezano s temo, ki jo predlaga učitelj;

• Oblikujejo poslovni model ter preučijo njegovo izvedljivost in trajnost;

• Opravijo razgovore s ciljnim občinstvom svoje zamisli;

• Izdelajo prototip za uresničitev projekta;

• Pripravijo trženjske, operativne in finančne načrte.

Državljanski projekt

• Učenci preučijo temo, ki jo predlaga učitelj;

• Opredelijo osnovni problem, povezan s to temo in njihovimi osebnimi interesi;

• Pridobijo več znanja o problemu s pomočjo praktičnih raziskovalnih metodologij;

• Oblikujejo, načrtujejo in preizkusijo uporabno rešitev za začetni problem.

Državljanski projekt​

• Učenci preučijo temo, ki jo predlaga učitelj;

• Opredelijo osnovni problem, povezan s to temo in njihovimi osebnimi interesi;

• Pridobijo več znanja o problemu s pomočjo praktičnih raziskovalnih metodologij;

• Oblikujejo, načrtujejo in preizkusijo uporabno rešitev za začetni problem.

Raziskovalni projekt

• Učenci razpravljajo o temi, ki jo predlaga učitelj in je povezana z določenim področjem;

• Ponudijo izhodiščno vprašanje, povezano s to temo ter njihovimi interesi in radovednostjo;

• Izvedejo in zabeležijo nadzorovano in usmerjeno raziskavo;

• Uporabijo praktične preiskovalne tehnike, kot so opazovanje, študija primera in razgovori;

• Pripravijo analizo, premislek in raziskovalno poročilo.•

Življenjski projekt

• Učenci opredelijo svojo identiteto, osebnost, interese in veščine;

• Raziščejo svoje sanje in opredelijo svoj življenjski projekt;

• Opravijo razgovore in tako od blizu spoznajo dejansko stanje na področju visokošolskega izobraževanja in poklicev;

• Spoznajo pomembna orodja za zaposlitev (življenjepis, osebno predstavitev, LinkedIn in drugo).

Življenjski projekt​

• Učenci opredelijo svojo identiteto, osebnost, interese in veščine;

• Raziščejo svoje sanje in opredelijo svoj življenjski projekt;

• Opravijo razgovore in tako od blizu spoznajo dejansko stanje na področju visokošolskega izobraževanja in poklicev;

• Spoznajo pomembna orodja za zaposlitev (življenjepis, osebno predstavitev, LinkedIn in drugo).

Spoznajo nekatere naše partnerje.

Samodejna priprava poročila za vsak projekt

DreamShaper na podlagi vseh vsebin, ki jih je ustvaril učenec, in dokumentov, ki so rezultat opravljenih dejavnosti, samodejno zgradi urejeno predstavitev, ki učencu ponuja vpogled v njegovo delo, učitelju pa omogoča spremljanje njegovih dejavnosti.

Uporabno in učinkovito orodje za učitelja

Učitelji lahko z orodjem usmerjajo, spremljajo in ocenjujejo celotno delo učencev in ne le končni izdelek, lahko pa tudi delijo pomožno gradivo, predlagajo dodatne izzive in posredujejo individualne povratne informacije.

Stalna podpora pedagoške ekipe DreamShaper!

Vsi učitelji se udeležijo začetnega usposabljanja z ekipo DreamShaper in dobijo dostop do podpornega gradiva, ki je bistvenega pomena za enostavno uporabo orodja:

• Scenariji s praktičnimi primeri projektov za razvoj pri različnih predmetih in praktično dinamiko, ki študentom obogatijo izkušnjo;

• Ocenjevalne lestvice s poudarkom na vrstah in pomembnosti meril za ocenjevanje projektov;

• V vsakem trenutku so na voljo vadnice, v katerih je razloženo vse, kar mora učitelj vedeti

• Kanali za pomoč v realnem času, kot so klepetalnice in skupine Whatsapp.

Odkrijte, kako lahko DreamShaper pomaga vaši šoli!