Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

A DreamShaper vállalja, hogy szigorúan betartja az adatvédelemre és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogszabályokat, ideértve a következőket:

(a) Adatait szigorúan bizalmasan kezeljük;

(b) Kifejezetten erre történő utasítás vagy engedély nélkül semmiféle, számunkra hozzáférhető adatát nem másoljuk, sokszorosítjuk, módosítjuk, nem töröljük, nem bocsátjuk semmilyen módon harmadik személyek rendelkezésére;

(c) Adatait jogszerűen és tisztességes módon dolgozzuk fel, kizárólag célszerűen, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges és releváns információkat tároljuk;

(d) Az itt összegyűjtött adatokat nem használjuk olyan célra, amely összeegyeztethetetlen az általunk kínált szolgáltatásokkal;

(e) Lehetővé tesszük a felhasználó számára az adatokhoz való későbbi hozzáférést és az összes általa regisztrált adat javítását, amennyiben a felhasználó világosan és pontosan továbbítja felénk erre vonatkozó kérését;

(f) Naprakész, valóságnak megfelelő adatokat tárolunk, így szükség esetén azok rendre frissítésre kerülnek;

(g) Biztosítjuk adatai eltávolításánk jogát, amennyiben a felhasználó így kíván cselekedni. A kérés benyújtásához vegye fel a kapcsolatot a DreamShaperrel e-mailben: info@dreamshaper.com;

(h) Betartjuk az adatgyűjtéssel vagy egyéb adatkezelési műveletekkel kapcsolatos összes jogi követelményt;

(i) Betartjuk a feldolgozott adatokkal kapcsolatos szabályozási és hatósági feltételeket;

(j) A jogsértések megelőzése érdekében biztonsági rendszereink megakadályozzák az adatok jogosulatlan személyek általi szándékos vagy nem szándékos megjelenítését, megsemmisítését vagy megváltoztatását;

(k) Haladéktalanul megszakítunk minden adatkezelést, ha ez nem felel meg a törvénynek;

(l) Az adatokat megsemmisítjük az engedélyezett megőrzés időtartama után: így a Portugál Nemzeti Adatvédelmi Bizottsággal kötött megállapodás tiszteletben tartása érdekében minden, a három (3) évnél régebbi, nem módosított vagy frissített személyes adatot meg kell semmisíteni; és

(m) Adatait nem lehet elérhetővé tenni később sem külső szereplők számára.

A DreamShaper tiszteletben tartja a weboldalra a látogatók személyes adatainak adatvédelmét, és irányelveink szerint nem engedélyezzük, terjesztjük vagy adjuk tovább ezeket az információkat harmadik fél részére kereskedelmi célokra, vagy bármilyen más célra, amelyet Ön nem hagyott jóvá.

Weboldalaink látogatásakor szervereink automatikusan navigációs információkat tárolnak el, amelyeket kizárólag statisztikai célokra használunk fel.

A felhasználó felhatalmazza a DreamShapert, az összes rendelkezésre álló kommunikációs csatornán történő kapcsolatteremtésre, beleértve az e-mailt és a telefonos kapcsolattartást is.

Felelősségkorlátozások

A DreamShaper nem vállal felelősséget semmilyen, a végfelhasználók és a DreamShapert igénybe vevő intézmények között kialakuló, közvetlen vagy közvetett nézeteltérésért.