ESO i Batxillerat

Aprenentatge pràctic i motivador

Implementar metodologies actives que motivin i promoguin el desenvolupament d’habilitats socioemocionals essencials per a l’èxit dels alumnes al segle XXI.

DreamShaper és una eina d’aprenentatge basada en projectes online que dóna suport als alumnes per desenvolupar projectes relacionats amb les seves classes, guiant-los pas a pas a través de metodologies de treball i continguts didàctics que els donin autonomia i motivació.

A través del seu ordinador o smartphone, els alumnes aprenen activament a l’hora de construir projectes d’investigació en el camp de la història o la ciència, projectes de resolució de problemes en el camp de la ciutadania o fins i tot projectes interdisciplinaris i plans de carrera.

S'utilitza en activitats presencials o remotes dins de qualsevol tema

Augmenta l’autonomia, la motivació i el desenvolupament d’habilitats dels alumnes

Optimitza la feina del professor i dóna suport al procés d’innovació pedagògica

L'eina ofereix 4 tipus de projectes que es poden utilitzar en diverses àrees: en projectes interdisciplinaris o disciplines específiques, en projectes de ciutadania i desenvolupament o fins i tot en projectes d'orientació professional.

Projecte

d’Emprenedoria

 • Els alumnes desenvolupen una idea de negoci relacionada amb un tema proposat pel professor;
 • Construeixen un model de negoci i estudien la viabilitat i la sostenibilitat de la idea;
 • Realitzen entrevistes amb el públic objectiu de la seva idea;
 • Construeixen un prototip que dóna vida al projecte;
 • Desenvolupar plans comercials, operatius i financers.

ProYeCto de

Emprendimiento

 • Los alumnos desarrollan una idea de negocio relacionada con un tema propuesto por el profesor;
 • Construyen un modelo de negocio y estudian la viabilidad y sostenibilidad de la idea;
 • Realizan entrevistas con el público objetivo de su idea;
 • Construyen un prototipo que hace realidad el proyecto;
 • Desarrollan planes de marketing, operativos y financieros.

Projecte de

Resolució de Problemes de Ciutadania

 • Els alumnes investiguen un tema proposat pel professor;
 • Defineixen un problema inicial relacionat amb aquest tema i els seus interessos personals;
 • Aprofundir en el coneixement sobre el problema mitjançant metodologies pràctiques de recerca;
 • Dissenyen, planifiquen i posen a prova una solució viable per resoldre el problema inicial..

Projecte de

Recerca

 • Els alumnes reflexionen sobre un tema relacionat amb la disciplina i proposat pel professor;
 • Proposen una pregunta inicial relacionada amb aquest tema i els seus interessos i curiositat;
 • Realitzen i registren una investigació supervisada i dirigida;
 • Apliquen tècniques d’investigació pràctiques com l’observació, l’estudi de casos i les entrevistes;
 • Elaboren un informe d’anàlisi, reflexió i investigació.

Proyecto de

Investigación

 • Los alumnos reflexionan sobre un tema relacionado con la disciplina y sugerido por el profesor;
 • Proponen una pregunta de partida relacionada con este tema y sus intereses y curiosidad;
 • Realizan y registran una investigación supervisada y orientada;
 • Aplican técnicas de investigación como Observación, Estudio de Casos y Entrevistas;
 • Desarrollan un análisis, reflexión e informe de investigación.

Projecte de

Vida

 • Els alumnes treballen la seva identitat, personalitat, interessos i habilitats;
 • Exploren els seus somnis i defineixen el seu projecte de vida;
 • Realitzen entrevistes per conèixer de prop la realitat de l’ensenyament superior i les professions;
 • Coneixen eines importants per al món laboral (CV, pitch personal, LinkedIn, entre d’altres)..


Conegueu alguns dels nostres socis.

Generació automàtica d’un informe per a cada projecte

Amb tot el contingut generat per l’alumne, complementat amb els documents resultants de les activitats realitzades, DreamShaper crea automàticament una presentació estructurada que permet a l’alumne visualitzar tota la seva feina i al professor supervisar les seves activitats.

Eina útil i eficient per al professor.

L’eina permet als professors orientar, supervisar i avaluar tota la feina dels alumnes i no només el producte final, i fins i tot poden compartir materials de suport, proposar reptes addicionals i fer comentaris personalitzats.

I el suport constant de l’equip pedagògic de DreamShaper!

Tots els professors participen en una sessió de formació inicial amb l’equip de DreamShaper i tenen accés a materials de suport imprescindibles perquè puguin implementar l’eina molt fàcilment:

 • Scripts d’aplicacions amb exemples de projectes a desenvolupar en diverses matèries i dinàmiques pràctiques que enriqueixin l’experiència de l’alumne;

 • Graelles d’avaluació amb referència als tipus i al pes dels criteris d’avaluació del projecte;

 • Tutorials disponibles en qualsevol moment que expliquin tot el que el professor necessita saber;

 • Suport als canals en temps real, xat i grups de Whatsapp.

Descobriu com DreamShaper pot ajudar al vostre centre!