Aprenentatge Basat en Projectes i
Aprenentatge Combinat en Educació Professional

DreamShaper es pot utilitzar en qualsevol curs professional de qualsevol disciplina, en projectes de final de curs o fins i tot com a complement a una pràctica professional.

Una experiència pràctica amb reptes i activitats preconstruïts.

DreamShaper és una eina d’aprenentatge basat en projectes online que orienta els alumnes a través de passos, reptes i activitats pas a pas i els proporciona contingut educatiu en el camí.

L’eina garanteix una experiència autònoma, pràctica i connectada amb el món laboral, consolidant els aprenentatges essencials i promovent el desenvolupament d’habilitats del segle XXI.

Supervisió del treball a distància

L’eina permet al professor supervisar el projecte remotament de manera que pot guiar el contingut que s’està desenvolupant al llarg de la construcció del projecte.


Evidències de tot el treball
de l'alumne

DreamShaper recopila totes les proves del treball de l’alumne (planificació, procés i producte final) que es mantenen registrades online durant i després del desenvolupament del projecte.

Registre de l’horari laboral
dels alumnes

Es registra el nombre d’hores invertides per l’alumne en el seu treball dins i fora de l’eina, garantint el seu compromís.

DreamShaper compta amb la confiança d’institucions educatives, entitats oficials i
més de 500.000 usuaris d’arreu d’Europa i Amèrica Llatina.
Conegueu alguns dels nostres socis.

L'eina ofereix diverses metodologies de disseny, que permeten al professor centrar-se en la qualitat del contingut que desenvolupen els alumnes.

Pla de

Carrera

 • Els alumnes treballen la seva identitat, personalitat, interessos i habilitats;
 • Exploren els seus somnis i el seu projecte de vida relacionat amb la seva àrea d’estudi professional;
 • Realitzen entrevistes amb professionals del camp i investiguen una organització i una professió del sector;
 • Es preparen per al mercat laboral (per exemple, currículum, presentació personal, imatge professional, entre d’altres).

Projecte

d’Emprenedoria

 • Els alumnes estudien tendències i reptes en el seu camp professional;
 • Defineixen un problema inicial identificat al pas anterior;
 • Aprofundeixen en els seus coneixements sobre el problema inicial a través de metodologies pràctiques de recerca;
 • Desenvolupen un projecte per resoldre aquest problema mitjançant una solució tècnica i empresarial;
 • Apliquen metodologies comuns al món laboral, com ara: definició d’un model de negoci,  màrqueting i un pla financer, RRHH i estratègia d’operacions;

Proyecto de

Emprendimiento

 • Los alumnos estudian las tendencias y desafíos de su área profesional;
 • Definen un problema o desafío inicial identificado en el paso anterior;
 • Profundizan el conocimiento sobre el problema a través de metodologías prácticas de investigación;
 • Desarrollan un proyecto para solucionar este problema a través de una solución técnica y empreendedora;
 • Aplican métodos comunes en el mundo profesional, tales como: definición de Modelo de Negocio, Plan de Marketing y Financiero, estrategias de RRHH y Operaciones.

Projecte de

Resolució de Problemes de Ciutadania

 • Els alumnes investiguen un tema proposat pel professor;
 • Defineixen un problema inicial relacionat amb aquest tema i els seus interessos personals;
 • Aprofundir en el coneixement sobre el problema mitjançant metodologies pràctiques de recerca;
 • Dissenyen, planifiquen i posen a prova una solució viable per resoldre el problema inicial.

Projecte de

Recerca

 • Els alumnes trien un tema relacionat amb la seva àrea professional sobre el que voldrien conèixer més;
 • Proposen una pregunta inicial relacionada amb aquest tema;
 • Realitzen i enregistren una investigació teòrica guiada;
 • Apliquen tècniques d’investigació pràctiques com l’observació, l’estudi de casos i les entrevistes;
 • Elaboren un informe d’anàlisi, reflexió i investigació.

Proyecto de

Investigación​

 • Los alumnos eligen un tema relacionado con su área profesional sobre el que les gustaría aprender más;
 • Proponen una pregunta de partida relacionada con este tema;
 • Realizan y registran una investigación teórica acompañada y orientada;
 • Aplican técnicas prácticas de investigación como observación, estudio de casos y entrevistas;
 • Elaboran un análisis, reflexión y un informe de investigación.

Generació automàtica d'informes per a cada projecte

Amb tota la informació i contingut generats per l’alumne, complementats amb tota l’evidència documental de les activitats realitzades, DreamShaper crea automàticament una presentació estructurada que permet a l’alumne veure tota la seva feina i al professor supervisar les seves activitats.

Visibilitat completa per als professors i coordinació

L’eina permet als professors orientar, supervisar i avaluar tota la feina dels alumnes i no només el producte final. Fins i tot poden compartir materials de suport, proposar reptes addicionals i donar comentaris personalitzats.

I el suport continu de l’equip pedagògic de DreamShaper!

Tots els professors participen en una formació inicial amb l’equip de DreamShaper i tenen accés a materials de suport, essencials perquè puguin aplicar l’eina molt fàcilment:

 • Scripts d’aplicacions amb exemples de projectes a desenvolupar en les diverses disciplines i dinàmiques pràctiques que enriqueixen l’experiència dels alumnes;

 • Graelles d’avaluació amb referència al pes dels criteris d’avaluació dels projectes;

 • Vídeos de tutoria disponibles en qualsevol moment que expliquen tot el que el professor ha de saber;

 • Canals de comunicació en temps real, com ara xats, grups de Whatsapp i molt més.

Descobriu com DreamShaper pot ajudar el vostre centre!