Innovació y Eficiència Curricular a través de
l'Aprenentatge Basat en Projectes

Ampliar i optimitzar metodologies actives d'ensenyament-aprenentatge, motivant als alumnes i preparant-los per els desafiaments del mercat laboral.

DreamShaper dóna suport a les institucions d’educació superior per innovar i fer més eficients els seus models d’ensenyament-aprenentatge a través de la sistematització de la feina per projectes.

Els alumnes construeixen projectes relacionats amb l’assignatura o curs seguint metodologies de treball predefinides, que els garanteixen una experiència autònoma i guiada. El docent té a la seva disposició eines per monitoritzar, orientar i avaluar el treball dels alumnes.

L’eina produeix un portfoli i evidència del treball dels alumnes, treballant de manera integrada amb el LMS de la institució educativa, el que facilita enormement el procés d’implementació i ús.

Permet l’aprenentatge per projectes i problemes de forma sistematitzada i escalable

dreamshaper ensino por projetos

Desenvolupa habilitats essencials per a l’èxit professional dels alumnes

Augmenta l’eficiència, l’orientació i acompanyament per part del professor

Aplicació a l'Educació Superior

Assignatures de Projectes d'Emprenedoria

Les assignatures de Projectes d’Emprenedoria són cada vegada més comuns en tots els cursos, ja que desenvolupen habilitats tècniques i de comportament fonamentals en el mercat laboral de segle XXI.

DreamShaper ajuda a les institucions a implementar, escalar o innovar en aquest tipus d’assignatures, fent-les pràctiques per als alumnes i senzilles per als professors

Tesi de Llicenciatura

Una de les principals dificultats en aquesta àrea està relacionada amb la manca d’autonomia metodològica per part de l’alumne, i la manca de visibilitat de la feina per part de l’assessor.

DreamShaper garanteix que l’alumne treballa 100% orientat i fa que el paper del mentor sigui molt més efectiu i eficient

Innovació Curricular

Les metodologies actives són fonamentals per motivar els alumnes i preparar-los per al mercat laboral de segle XXI.

Requereix currículums pràctics amb assignatures i activitats que garanteixin coneixements tècnics però també el desenvolupament de soft skills com creativitat, resolució de problemes, comunicació, adaptabilitat, entre d’altres.

DreamShaper té l’eina i l’experiència adequada per ajudar a la teva institució amb aquesta innovació!

Assignatures de Projectes d'Emprenedoria​

Les assignatures de Projectes d’Emprenedoria són cada vegada més comuns en tots els cursos, ja que desenvolupen habilitats tècniques i de comportament fonamentals en el mercat laboral de segle XXI.

DreamShaper ajuda a les institucions a implementar, escalar o innovar en aquest tipus d’assignatures, fent-les pràctiques per als alumnes i senzilles per als professors

Tesi de Llicenciatura

Una de les principals dificultats en aquesta àrea està relacionada amb la manca d’autonomia metodològica per part de l’alumne, i la manca de visibilitat de la feina per part de l’assessor.

DreamShaper garanteix que l’alumne treballa 100% orientat i fa que el paper del mentor sigui molt més efectiu i eficient

Innovació Curricular

Les metodologies actives són fonamentals per motivar els alumnes i preparar-los per al mercat laboral de segle XXI.

Requereix currículums pràctics amb assignatures i activitats que garanteixin coneixements tècnics però també el desenvolupament de soft skills com creativitat, resolució de problemes, comunicació, adaptabilitat, entre d’altres.

DreamShaper té l’eina i l’experiència adequada per ajudar a la teva institució amb aquesta innovació!

Institucions que ja fan servir DreamShaper

Implementació

DreamShaper dóna suport a la universitat durant tot el procés, des del disseny de l’aplicació, la parametrització i la integració d’eines fins a la formació inicial i el seguiment durant tot l’any!

Tots els nostres projectes compten amb un equip que acompanya a les institucions per assegurar una experiència d’aprenentatge autònoma i motivadora per als alumnes.

Vols conèixer més?

Contacta’ns per entendre millor com DreamShaper pot donar suport a la teva Universitat