Megújuló érettségi követelmények: projekt alapú feladatok is várhatóak a 2023/2024-es tavaszi érettségin

Milyen feladatokra lehet számítani az új érettségin?

A hagyományos feladatok mellett olyan kihívások szerepelnek az új vizsgakövetelményben, amelyek a diákok kreativitására, problémamegoldására épülnek, így jelentős szerepet kapnak majd a projektfeladatok, bizonyos vizsgatárgyak pedig ennek megfelelően lesznek strukturálva. Az új szabályok a 2023/24-es tanévben lépnek majd érvénybe. A részletes követelményeket a minisztérium oldalán, illetve az Oktatási Hivatal honlapján lesznek elérhetőek tavasszal.

Az oktatási módszerek megújítása már régóta foglalkoztatja a pedagógusokat, azonban a kimeneti vizsgakövetelmények struktúrájába nehezen lehetett beilleszteni új pedagógiai módszertanokat, mint például a projekt alapú oktatást. Az elmúlt időszak kezdeményezései – a szakképzések ágazati alapvizsgájához szükséges projektportfólió, vagy a projektfeladatok megjelenése az érettségi vizsgán – mind-mind lehetővé teszik a tanítási és tanulási módszerek megreformálását. Érdemes minél előbb megismertetni a diákokkal a projektszemlélet alapelveit, hiszen régóta érvényben lévő oktatási módszerek változtatásáról, az oktatási kultúra innoválásáról fog szólni az elkövetkezendő időszak. Az új gyakorlatok megértésére, beépülésére és készség szintű használatára pedig elegendő időt kell biztosítani a mind a tanárok, mind a diákok számára.

Mi az a projekt alapú tanulás?

A projekt alapú tanulás a 20. század elején kialakult, alternatív jellegű, gyakorlatias oktatási módszertan, amely bizonyítottan növeli a tanulók munkára való felkészültségét. A projektek segítségével a diákok megtanulnak a tanár által megadott témában önállóan kutatni, illetve egyedi megoldási javaslatokat kidolgozni. A diákok magukénak érzik a tanulás élményét, így nem csak többet, hanem hatékonyabban is tanulnak. A projektmódszertan lehetőséget teremt a sikeres munkaerőpiaci helytálláshoz elengedhetetlen készségek fejlesztésére, mint kreativitás, komplex problémamegoldás, kritikai gondolkodás, empátia, érzelmi intelligencia és konfliktushelyzetek kezelése.

Projektszemlélet megértése és bevezetése a DreamShaper-rel

A DreamShaper keretrendszere az előre definiált feladatoknak köszönhetően, segíti a tanárokat a projekt alapú oktatási módszerek bevezetésében. Legyen szó egy tantárgyra épülő, interdiszciplináris, vagy tantárgyakon túl mutató projektekről, a keretrendszer segítségével lépésről lépésre képesek lesznek a diákok a megszokott tanári segítség mellett, önállóan dolgozni és haladni a kijelölt projekteken, elsajátítva ezzel apránként a projekt alapú gondolkodás esszenciáját.

Facebook
Twitter
LinkedIn
COMENTARIOS