Hogyan készítsük fel diákjainkat a szakképzés 4.0 és a projektszemlélet bevezetésével megjelenő kihívásokra?

Innovációs intézkedések és a szakképzés 4.0

A 2020 szeptemberében bevezetett új szakképzési rendszer több ponton reformálja meg a korábbi, hagyományos oktatás és vizsgáztatás intézményét.  A kezdeményezés célja, hogy gyakorlatiasabbá és vonzóbbá tegye a szakképzést a diákok számára azzal, hogy projektjeiken keresztül valós problémák megoldásán dolgozhatnak. Fő célkitűzésük, hogy az iskolarendszeren belül az alapkompetenciákon kívül, más olyan készségeket is képesek legyenek elsajátítani a diákok, amelyek felkészítik őket a 21. század munkaerőpiacának kihívásaira, és az életen át tartó tanulásra.

Az átszervezéseknek köszönhetően a tanulóknak projektmunkát kell bemutatniuk a szakmai vizsgán. A projektfeladat az adott szakma sajátos jegyei alapján lehet vizsgamunka, vizsgaprodukció, egy záródolgozat, vagy egy projektportfólió elkészítése. A vonzó környezet megteremtéséhez elengedhetetlen az oktatási technológiák korszerűsítése és a digitális tartalmak folyamatos fejlesztése, hogy képesek lehessünk  a legmagasabb szintű, gyakorlatias tudás átadására diákjaink számára.

Hogyan segíthet a DreamShaper?

1.    Projektportfólió elkészítése

A keretrendszer a projektszemlélet jegyében, egy előre definiált lépésekből álló projekten vezeti végig a diákokat. A kérdésekre adott válaszok alapján automatikusan generál egy exportálható tartalmat, ami gyakorlatilag egy, az egész projektet összefoglaló portfólió. Az összefoglalás nem csak végigvezet a projekten, hanem kihangsúlyozza az egyes részek legfontosabb tanulságait, következményeit és azt az üzenetet, amit érdemes az olvasónak magával vinnie.

2.    Duális képzések támogatása

Az előre definiált projektmódszertan segítségével könnyen rekreálható az a vitás kérdéskör vagy probléma, ami a munkaerőpiacon, a valós környezetben is előfordulhat, így a projektek segítségével ezen probléma alapú kihívások könnyedén szimulálhatók, gondolkodásra és a gyakorlatias tudás megszerzésére ösztönözve a diákokat.

3.    Projekt alapú szemlélet bevezetése a tanárok és a diákok számára egyaránt

A projektmódszertan alapján, előre megtervezett sorrendben felépített kihívások, segítik átvezetni a diákok gondolkodásmódját a hagyományos tanulásról az aktív, tapasztalatra épülő tudás elsajátításának irányába. A tanároknak pedig egy kiváló pedagógiai eszköz arra, hogy megértsék, és átlássák miként lehet az adott szakmát, az adott tantárgyat a projektmódszertan jegyében oktatni.

Vállalkozásfejlesztési projekt

A projekt célja, hogy a diákok elsajátítsák azokat a legfőbb elemzési technikákat, amellyel képesek rávilágítani bizonyos piaci szükségletekre és amelyen keresztül képesek lesznek kidolgozni egy olyan megoldási javaslatot, amely valós problémára, valós piaci igényre épül.  Ezután a platform előre definiált kérdései és kihívásai segítenek felépíteni egy vállalkozást vagy non-profit szervezetet. Egészen a kiinduló ötlettől kezdve az üzleti terv és az erőforrás-becslések megtervezésén keresztül végig kísérjük és támogatjuk a tanulót a végső prezentáció elkészítéséig. A folyamat tehát a következőképp zajlik:

dreamshaper pbl magyar

  1. A diákok kitalálnak egy üzleti ötletet a tanár által kijelölt témában
  2. Üzleti tervet készítenek, majd tanulmányozzák ötletük fenntarthatóságát
  3. Interjúkat szerveznek a célközönséggel, érintett csoportokkal
  4. Prototípust gyártanak, hogy megnézzék, hogyan is működne a való életben a projekt
  5. Végül részletes marketing, operatív és pénzügyi tervet készítenek
Facebook
Twitter
LinkedIn
COMENTARIOS