Hogyan teljesít a DreamShaper projektoktatási eszköz, a magyar középiskolák körében?

Magyar tapasztalatok, visszajelzések a DreamShaper használatáról

A DreamShaper online projekt alapú oktatási eszköz magyarországi bevezetését 2020 nyarán kezdtük el. A szakmai fordítások és helyi igényekre való testreszabás után számos sikertörténetet tudhatunk már magunk mögött, sok pozitív visszajelzés érkezett szakértőktől és gyakorlott pedagógusoktól egyaránt, amelyeket ezúton is szeretnénk megköszönni. Minden fejlesztő visszajelzést igyekszünk  sorra venni és beépíteni a keretrendszerünkbe, hogy mind a szakképzés mind a köznevelés számára, egy jól használható, az ágazati igényekre szabott projektoktatási élményt tudjunk biztosítani.

A projekt alapú oktatás, az aktív, tapasztalatra épülő tanulás bizonyítottan támogatja rendszer szintű gondolkodást, a szocio-emocionális készségek fejlesztését. A mai oktatáspolitikai reformok kitérnek a projekt alapú szemlélet fontosságára. A szakképzés tekintetében kiemelhető a szakképzés 4.0 vagy az ágazati alapvizsga kimeneti követelményeinek megújítása, projektportfólió elkészítése. Köznevelés esetében pedig a 2023-24-es érettségi vizsgakövetelmények tartalmazhatnak olyan projekt alapú feladatokat, amelyek során a diákoknak készség szinten kell használni olyan alapkompetenciákat, mint kreativitás, mérlegelő gondolkodás vagy problémamegoldás.

Számos középiskola próbálta ki a DreamShapert köznevelési és szakképzési területen egyaránt, így megkértünk néhány résztvevőt, hogy számoljon be tapasztalatairól.

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

A gimnázium igazgatója, Varga Judit, a kezdetektől fogva nagyon lelkes és kitartóan vezette diákjait, segítette kollégáit a DreamShaper használata során. Judit biológia tantárgy bizonyos témáit dolgozta fel a keretrendszer segítségével.

“Véleményem szerint azért nagy segítség a köznevelésben a DreamShaper, mert a projektek tipizálható folyamat részeit teljes egészében tartalmazza és a diákok önálló munka keretében tudnak haladni. Amennyiben a diák motivált, a munka jól nyomon követhető, ellenőrizhető, és egyéni segítséget és értékelést lehet adni a diáknak. A tanároknak nem kell külön-külön összeállítani a projekt haladási feladatait, mert a rendszer tartalmazza azt. Világosan, érthetően „fogja a kezünket” a tanítási folyamatban.”

Biológián kívül református hittan, pályaorientáció, kémia és ének-zene tanórák keretében is kipróbálták az eszközt.

Bálint Márton Általános és Középiskola, Törökbálint

Molnárné Dr. László Andrea az eszköz pályaorinetációs modulját értékelte. Elmondása szerint elengedhetetlen az alapos önismeret és a munkaerőpiac ismerete ahhoz, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni diákjai a pályaválasztás során.

Indul az önismerettől és végződik egy teljesen konkrét céget, szakembert bemutató feladatban, illetve egy LinkedIn profil elkészítésében. Azt gondolom nyugodtan állíthatjuk, hogy ez egy végtelenül modern és hasznos megközelítése a pályaorientációnak, hiszen a diáknak részt kell vennie egy életközeli feladatban is.

A projekt időszaka alatt a diákok személyiségfejlődése sok tekintetben biztosítva van. Miután a teljes feladatsor nem oldható meg egy-két kattintással, a kitartás, a célorientáltság, a felelősségtudat fejlődése mindenképp garantált. Vannak részek, amelyek kifejezetten a céltudatosságot erősítik, terveket, célokat kell átgondolni, lefektetni, ami egyidejűleg fejleszti a gondolkodás képességét is.”

Palencsárné Kasza Marianna – Szakképzési szakértő

Marianna a szakképzési kimeneti követelmények szempontjából értékelte a projekttípusokat, véleménye szerint mind a négy kidolgozott típus képes támogatni különböző tantárgyakat és tanterveket.

“A honlap szerkezet lehetővé teszi, hogy az oktatók a projektmunkát teljes egészében a platformon irányíthassák és a tanulókkal egyidejűleg tudják használni és minden eredményt egy közösségi platformon gyűjtsenek össze. Az oktatónak a rendelkezésre álló modulokat csupán tartalommal kell feltöltenie és elkezdhető a projekt, az eszközök kialakítását már nem kell elvégeznie, így nagyon sok idő megspórolható az előkészítő és dokumentációs tevekénységre szánt munkaórákból.”

Farkas Éva – Szegedi Tudományegyetem oktatója

Éva a keretrendszert szintén a szakképzési megfelelőség szempontjából vizsgálta. Tapasztalatai alapján bármilyen tantárgyhoz és tantervhez könnyen hozzáilleszthető, hasznos eszköz lehet a projektportfólió létrehozása során.

“A vállalkozói projekt szakmától és évfolyamtól függetlenül eredményesen építhető be a szakképző intézmény képzési programjába. Jól illeszthető a szakképzési tananyaghoz, mivel tetszés szerint lehet igazítani az adott szakma vállalkozási tananyagának szintjéhez és tartalmához. A keretrendszer világos struktúrát ad a közös munkának, ugyanakkor teret biztosít a tanulók egyéni ötleteinek, feladatmegoldásainak, valamint az aktív tevékenységre épülő és problémamegoldáson keresztüli tanuláshoz. Ennek támogatásához feladatok, kérdések, szakmai anyagok (szószedetek, videók, példák) állnak a diákok rendelkezésére. “

BSZC Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola, Hajdúnánás

Ferenczi Tünde a vállalkozói projekttípust próbálta ki marketing és kommunikáció tantárgy keretein belül. A diákoknak létre kellett hozni egy fiktív szervezetet megalkotni célközönségét és a feléjük történő kommunikációt.

“A végzős csoportom tanulóinak egy szabadon választott termék marketing tervét kellett elkészíteni. Önálló munka keretében, de akár egymással összedolgozva tudtak haladni a feladattal. Nekem nagy segítség volt az, hogy nem nekem kellett a projekt haladási lépéseit összeállítani, mivel a rendszer ezt már tartalmazza. A diákoknak csak azt kellett követniük, amihez én segítséget, útmutatókat adtam. Úgy gondolom, hogy mindenképpen színesebbé és érdekesebbé tette számukra a digitális oktatást és elősegítette az önálló tanulást, tananyag feldolgozást.”

Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnázium és Gimnázium

Proháczik Ágnes a fentikehez hasonlóan, szintén az egyik leglelkesebb DreamShaper felhasználó. Pénzügyi számviteli kurzusok kapcsán próbálták ki az eszközt. A projekt előrehaladása során a diákok üzleti tervet készítettek és értelmezték a vonatkozó pénzügyi-megtérülési mutatók relevanciáját a szervezet létrehozása közben.

“A diákok élvezik az innovatív, korszerű, szakmai digitális felület használatát. Tetszik, hogy részfeladatok megoldásával komplex kimenetet biztosít a felület, mely igényes, kellően szakmai, és korszerű kimeneti dokumentummal támogatja a projekt bemutatását. Az új szakképzési rendszer kimeneti követelményéhez igazodva, a kimenetként kapott összetett dokumentum maximálisan támogatja a záróvizsga portfólióvédésének feladatát. Támogatja a hallgatókat a rendszerben gondolkodás készségének elsajátításában, az egymásra épülő szintek és a szintekhez rendelt határidők, pedig rendszeres és folyamatos munkavégzésre, a tanulásra fordított idő hatékony felhasználására készteti a hallgatókat.”

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Zirc

Tamási Ivett német nyelvi óra keretében használta a DreamShaper eszközét a próbaidőszak során – idegen nyelvű cikkek, kiegészítő anyagok feldolgozásán keresztül. A fentiekhez hasonlóan, a távoktatás nehézségei ellenére sikerült Ivettnek a kutatási projekt teljes egészén végigvezetni mindkét németes csoportját.

“Nagyban megkönnyíti a tanárok dolgát az előre kidolgozott keretrendszer. A projektmódszertan szabályai alapján haladtunk a diákokkal a megadott szempontok szerint, így a technikai, projektmódszertani lépések megalkotása helyett koncentrálhattam szaktudásom átadására, a diákok nyelvtudásának fejlesztésére a megfelelő anyagok létrehozásával. Kiegészítő szemelvények feltöltésével biztosítottam a folyamatos feladatmegoldást, amely szintről szintre utókövethető. Örültem, hogy a rendszer felhívja a diákok figyelmét a helyes és helytelen kutatási gyakorlatokra, a megfelelő információs források kiválasztására.”

Ha felkeltette az érdeklődésed a DreamShaper projekttámogató rendszere,  keress minket bizalommal a weboldalunk Kapcsolat menüpontja alatt!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
COMENTARIOS